POLSKA IZBA ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ


Porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

Wytwarzasz produkty w opakowaniach wielomateriałowych​? Wprowadzasz do obrotu środki niebezpieczne w opakowaniach​? A może importujesz takie produkty na polski rynek?

Jeśli tak, masz obowiązek zorganizowania systemu zbierania, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań wspiera przedsiębiorców i dopełnia tego obowiązku w ramach porozumienia z marszałkiem województwa.


Ponadto nie musisz być członkiem PIOIRO, aby skorzystać z naszej oferty.

Izba korzysta z doświadczenia firm od lat działających na rynku gospodarki odpadami w tym z ALBA Group, która jest wiodącym partnerem w obszarze gospodarki odpadami oraz szeroko współpracuje z operatorami odpadów komunalnych i przemysłowych.

Co ważne, w przypadku ewentualnego niewykonania obowiązku zbierania, odzysku oraz recyklingu opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych, będziesz musiał zapłacić odszkodowanie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów!

Czym jest Porozumienie?


W związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od 2014 roku obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowań wielomateriałowych lub po środkach niebezpiecznych nie może być przeniesiony na organizację odzysku opakowań.

 

Rzetelna współpraca
Konferencja Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań


Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań to organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca producentów opakowań, ich klientów oraz podmioty zajmujące się gospodarką odpadami.

PIOIRO reprezentuje grupę przedsiębiorców, na których nałożony jest obowiązek zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. W ramach porozumień zawartych z marszałkiem województwa PIOIRO organizuje system gospodarki odpadami.

Stosowne zapisy w umowie gwarantują Ci wypłatę odszkodowania w przypadku ewentualnego niewywiązania się z obowiązku. Nawet jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie należy do Izby, możesz skorzystać z naszych usług.

W naszej ofercie znajdują się:

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań wielomateriałowych

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań po środkach niebezpiecznych

Fakultatywne przystąpienie do Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

Praca w grupie

Korzyści

  • Bezpieczeństwo w realizacji obowiązków ustawowych
  • Uczestnictwo w Porozumieniu z marszałkiem województwa
  • Wsparcie ze strony Izby Gospodarczej
  • Transparentne koszty realizacyjne
  • Oszczędność czasu