Opublikowano Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2017 Poz. 2422

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2422/1

 

Nowelizacja ustawy o odpadach wprowadza zmiany w zakresie ewidencji odpadów. Wprowadza między innymi  „Karty przekazania odpadów komunalnych” oraz likwidację „Zbiorczej karty przekazania odpadów”. Zmieniony zostanie wzór „Karty przekazania odpadów” oraz wzór „Karty ewidencji odpadów”.

Wprowadza również wzory sprawozdań dotyczące opakowań oraz szereg innych zmian.