Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach 2018 KONSULTACJE
 / 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach 2018 KONSULTACJE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw KONSULTACJE

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam  projekt Ministra Środowiska dotyczący Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 13.06.2018.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska zmiany są znaczące i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Ten projekt wraz z projektem zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (prezentowanym w innym wątku) tworzą całkiem nowe przepisy mające na celu wprowadzenie zmian prawnych które mają zapobiec kolejnym pożarom odpadów.

Ministerstwo chce też ograniczyć maksymalną długość magazynowania odpadów z trzech lat do roku. Projekt nakłada też na ubiegającego się o zezwolenie o magazynowanie lub składowanie odpadów obowiązek uzyskania dla lokalizacji opinii straży pożarnej.

Wprowadzony będzie obowiązek posiadania na własność terenu, na którym będą magazynowane albo przetwarzane odpady. 

Ma to zapobiec ich "znikaniu" firm które działają na nie swojej nieruchomości.

Dodatkowo pojawi się możliwość wydania odmownej decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa.

Za niezgodne z zezwoleniem postępowanie z odpadami grozić będzie kara administracyjna w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł.

Osoby i firmy skazane wcześniej za przestępstwo przeciw środowisku, lub którym cofnięto decyzję ws. gospodarowania odpadami, spodziewać mogą się negatywnej decyzji w zakresie możliwości magazynowania odpadów.

 

Do pobrania:

pismo przewodnie - konsultacje.pdf

Projekt zmiany ustawy.pdf

 

Ciekawe linki

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/183716/Odpadowa-reforma