II Spotkanie branżowe

 

Możliwości usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

22 listopada 2017, Warszawa

 

 

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań razem z organizatorami spotkania INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz CP  Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych stworzeniem projektu nowego systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce.

Problematyka

Działania Komisji Europejskiej spowodują w niedalekiej przyszłości wdrożenie w Polsce gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli całkowicie nowej koncepcji gospodarczej, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

 
 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to jednak nie tylko innowacyjne podejście i pewna wizja rozwoju, ale przede wszystkim konkretne zmiany przepisów prawnych na poziomie prawodawstwa europejskiego.

 
 

Skutkiem planowanych transformacji będzie między innymi wdrożenie tzw. „pakietu odpadowego”, czyli zmian aktualnie obwiązujących dyrektyw europejskich.

 
 

Najbardziej odczuwalne dla polskich przedsiębiorców okażą się zmiany w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jak również nowe poziomy recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia zaproponowane dla odpadów opakowaniowych.

 

Dlatego też INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A podjęły wspólną inicjatywę stworzenia grupy roboczej składającej się z interesariuszy branży odpadowej.

 

Celem działań grupy roboczej jest:

1. Wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie usprawnienia systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które uwzględniać będzie zasady wolnego rynku i wolnej konkurencji oraz pozwoli na funkcjonowanie poszczególnych uczestników systemu w sposób jak najbardziej optymalny. 

2. Przygotowanie pisemnego stanowiska, które zostanie przekazane do Ministerstwa Rozwoju, innych organów administracyjnych oraz przedsiębiorców.

Udział w spotkaniu branżowym to idealna okazja, aby zgłosić swoje propozycje systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce. Zebrane propozycje zostaną opracowane a następnie przekazane odpowiednim organom administracji publicznej odpowiedzialnym za tworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań. 

Czas i Miejsce

22 listopada od godz 11 do 14 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4.

Udział darmowy, wymagana rejestracja pod linkiem:

http://usprawnionysystem.pl/