Od 24 stycznia będzie funkcjonować BDO

Zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (Dz. U. 2017 poz. 2377)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785, 1566 i 2056).  

Rozporządzenie określa: 

1) adres strony internetowej rejestru umożliwiającego dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO): www.bdo.mos.gov.pl
2) sposób prowadzenia BDO, 
3) szczegółowych zakres informacji objętych obowiązkiem gromadzenia w BDO, 
4) zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników.  

Od kiedy obowiązuje: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia utworzenia BDO.

Link do rozporządzenia

Na mocy nowelizacji ustawy o odpadach od 2020 w BDO będzie prowadzona cała ewidencja gospodarki odpadami. Do tego czasu ewidencja bedzie na dotychczasowych zasadach (dodatkowa ewidancja dla odpadów komunalnych).