Europejska Agencja Chemikaliów opublikowała poprawioną strategię w sprawie kontroli i substytucji substancji chemicznych uwzględniającą aspekty GOZ.

Strategia zastępowania ECHA ma na celu zachęcanie do zastępowania szkodliwych chemikaliów poprzez zwiększanie dostępności i stosowanie bezpieczniejszych alternatyw i technologii. Zwraca uwagę na tworzenie sieci kontaktów, budowanie potencjału oraz poprawę dostępu do danych, finansowania i wsparcia technicznego jako kluczowych obszarów działań.

Srategia w sprawie kontroli i substytucji substancji chemicznych (0,6 Mb)

Więcej informacji https://echa.europa.eu/

Zmiany które będą zachodziły w przemyśle chcemicznym były również przedmiotem badań Deloitte i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego.

Wnioski, przedstawione w raporcie "Chemistry 4.0 - Growth through innovation in a transforming world" są jednoznaczne. Cyfryzacja i gospodarka o obiegu zamkniętym to dwa czynniki, które spowodują duże zmiany w branży chemicznej w najbliższych dekadach. Te zjawiska będą ze sobą wzajemnie oddziaływać, co wpłynie na sposoby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, modele biznesowe i produkcyjne. Dlatego też, branża chemiczna będzie musiała sprostać nowym wyzwaniom, ale również zyska wcześniej nieistniejące możliwości. Wydaje się, bowiem, że kluczem do osiągnięcia sukcesu w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, przejścia z linearnego podejścia wykorzystywania zasobów do procesów oszczędnych i maksymalizujących wartość zasobów i użytkowanych materiałów – są właśnie zmiany technologiczne w branży chemicznej. Ale bez możliwości generowania i zbierania ogromnej ilości danych, odpowiedniego przekształcania ich, przekazywania informacji na wielu poziomach, nie ma szans na wejście w kolejny etap zmian.

Więcej informacji https://www2.deloitte.com/