Konferencja: „Etyka biznesu – stan obecny i wyzwania na przyszłość”

Przedstawiciele Izby zapraszają wszystkich członków dobrowolnych porozumień PIOIRO do wspólnego udziału w konferencji. Zagadnienia etyki biznesu są obecnie jednym z kluczowych elementów pozwalających na osiągnięcie sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Przestrzeganie zasad etycznych jest związane ze wszystkimi obszarami działalności. I nie dotyczy nie tylko pracodawcy, ale również pracowników, klientów, dostawców i innych interesariuszy

Zapraszamy do spotkania oraz udziału w konferencji poświęconej problematyce etyki biznesu, która odbędzie się 18 października 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu bardzo prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju najpóźniej do dnia 12 października 2017 r. 

Program konferencji można pobrać tutaj.