Konferencja poświęcona Krajowemu Planowi Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020  przyjętemu przez Radę Ministrów 29 maja 2017 r. Konferencja jest adresowana głównie do przedstawicieli administracji publicznej, ale liczymy także na obecność przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych. 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: 
https://www.mr.gov.pl/strony/konferencja-wytyczne-onz-dotyczace-biznesu-i-praw-czlowieka-realizacja-krajowego-planu-dzialania-rejestracja/ 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej decydować będzie kolejność zgłoszeń.