Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problematyce raportowania niefinansowego, która odbędzie się 3 października 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju, w sali im. Grażyny Gęsickiej (wejście od ul Wspólnej 2/4). 

W związku z wejściem w życie 26 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o rachunkowości wdrażającej dyrektywę 2014/95/UE, ok. 300 polskich spółek od 2018 r. zobowiązanych będzie do ujawniania w sprawozdaniach ze swojej działalności informacji niefinansowych. Celem konferencji pt. Praktyka raportowania niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości jest wyposażenie przedstawicieli spółek objętych nowymi wymogami ustawy o rachunkowości w praktyczne wskazówki dotyczące procesu raportowania niefinansowego. 

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli spółek objętych nowymi przepisami, którzy mają pierwszeństwo w rejestracji na konferencję. 
W drugiej kolejności będzie możliwa rejestracja pozostałych osób zainteresowanych tematyką raportowania niefinansowego. 

Aby potwierdzić chęć udziału w wydarzeniu prosimy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie konferencji https://praktykaraportowanianiefinansowego.evenea.pl/ 

Pod tym linkiem mozna pobrać poradnik z tego zakresu: Raportowanie niefinansowe Poradnik dla Raportujących