W Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa z dnia 12 października 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2056).

 

Od przyszłego roku wejdą zmiany w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

 

Zmiana wpływająca na handel:

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (do 50 mikrometrów) nie będą mogły być oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozwiązań unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Torby o wyższej grubości nie są objęte tą regulacją.

 

Wprowadzona zostanie dodatkowa opłata za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłata recyklingowa), która będzie doliczona do obowiązującej już ceny takiej torby albo będzie podstawową opłatą za torbę.

 

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, będzie musiał pobrać opłatę recyklingową od nabywającego taką torbę. Opłata recyklingowa nie będzie pobierana więcej niż raz za tę samą torebkę (np. po raz pierwszy między producentem a jednostką handlową, i po raz drugi między jednostką handlową a klientem).

Opłata recyklingowa obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie. Z opłaty wyłączone będą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.

Wskazana w ustawie maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za jedną lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Jednak stawka obowiązująca będzie określona w rozporządzeniu ministra środowiska (według projektu, który był już w fazie konsultacji społecznych, będzie ona wynosić 20 groszy).

Z opłaty wyłączone będą jednak tzw. „ bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego”, (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub oferowane, jako podstawowe opakowanie żywności luzem (warzywa, owoce, mięso itp.), gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

 

Kara pieniężna za nie przestrzeganie obowiązków dotyczących opłaty recyklingowej wynosi od 5000 zł do 500 000 zł.

 

Oprócz wprowadzenia powyższej opłaty recyklingowej na torby handlowe w ustawie zawarte jest szereg zmian usprawniające realizacje poszczególnych obowiązków.

Organizacje samorządu gospodarczego będą zobowiązane sporządzać i składać marszałkowi województwa roczne sprawozdanie oddzielnie dla każdego wprowadzającego produkty w opakowaniach, którego ta organizacja reprezentuje. Takie działania na zasadach pełnomocnictwa PIOIRO realizuje od początku funkcjonowania dobrowolnych porozumień.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Planowane jest szkolenie, na którym będą wyjaśnione wszystkie zmiany ustawy oraz sposoby realizacji obowiązków. O szkoleniu będziemy informować odrębnie.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2056