Wprowadzasz na rynek innowacje?

 

Wykorzystaj potencjał doradczy Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i zdobądź nawet 700 tys. zł wsparcia na inwestycje i do 350 tys. na usługi. Nabór wniosków w konkursie "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" trwa do 28 lutego 2018 r., pula środków dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców to 45 mln zł.

Wdrożenie innowacji to trudne wyzwanie. Pomocą służą akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju Instytucje Otoczenia Biznesu. Mogą nimi być m.in: centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. Otrzymasz wsparcie we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawnianego procesu produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

 

Więcej