Ukazało się nowe obwieszenie w Monitorze Polskim:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018 (M.P. 2017 poz. 902)

 

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1478)  

W obwieszczeniu zamieszczono maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2018:

  • 2,75 zł za kilogram dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
    • ​czyli  za kg odpadów powstałych z olejów smarowych otrzymanych z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem: olejów smarowych do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, parafiny ciekłej, mieszanek olejowych do obróbki metali, olejów przylegających do form, olejów antykorozyjnych, pozostałych olejów smarowych i olejów przeznaczonych do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych a także preparatów smarowych, dodatków, środków zapobiegających zamarzaniu, z wyłączeniem: środków przeciwstukowych, dodatków do olejów mineralnych i produktów podobnych i gotowych płynów przeciwoblodzeniowych,
  • 5,88 zł za kilogram dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1
    • czyli odpadów powstałych z opony pneumatycznych z gumy nowych i bieżnikowanych,
  • 10,96  zł za kilogram dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy, o której mowa w pkt 1
    • czyli za kg odpadów powstałych z opony pneumatycznych używanych.