Polityka Surowcowa Państwa - projekt w trakcie konsultacji 

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (PSP) to dokument przygotowany pod kierunkiem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Głównego Geologa Kraju. Ze względu na interdyscyplinarny charakter planowania gospodarki surowcami prace nad PSP wykraczają poza kompetencje resortu środowiska i Głównego Geologa Kraju i dlatego Projekt PSP był realizowany przez przedstawicieli wszystkich ministerstw, branżowych podmiotów gospodarczych, w szczególności wchodzących w skład Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa, instytucji naukowych i środowisk społecznych.

W ramach projekcie znajdziemy szereg ważnych wytycznych niezbednych w dążeniu do budowy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerstwo w ramach Strategicznego Planu Wdrożenia (EIP SIP) obejmuje między innymi zadania optymalizujące przepływów odpadów w celu zwiększenia recyklingu i odzysku surowców z odpadów.

Polityka surowcowa państwa jest zgodna z obecną polityką i strategią surowcową Unii Europejskiej. Działania krajowe mają za zadanie wzmocnienie tej inicjatywy i zapewnienie rozwiązań zgodnych z wyznaczonymi filarami unijnymi, takich jak:

 • ograniczenie barier handlowych oraz zaburzeń konkurencyjności na rynkach surowcowych;
 • rozwój współpracy mającej na celu zabezpieczenie potrzeb surowcowych;
 • promocja recyklingu i wykorzystywania surowców ze źródeł wtórnych, a także efektywności materiałowej i zamienników.

 

Tak prowadzone działania zapewnią rozwój państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym także Polski, i wzrost ich bezpieczeństwa.

Głównymi celami polityki surowcowej państwa w zakresie pozyskiwania surowców ze źródeł wtórnych będą: 

 • budowa i efektywne wykorzystanie szczegółowej bazy, w której zostaną zebrane informacje na temat surowców pochodzących z odpadów;
 • wzmacnianie rynku surowców wtórnych (wytworzonych na bazie surowców z odpadów);
 • wzmacnianie produktów opartych na surowcach mineralnych pochodzących z odpadów;
 • transformacja gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w którym wszystkie odpady są traktowane jako potencjalne surowce

Polityka surowcowa państwa przyczyni się do efektywnego wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególne znaczenie może mieć w przypadku poddawania procesom recyklingu strumieni odpadów pozyskiwanych ze źródeł komunalnych oraz pochodzących z opakowań i zawierających cenne surowce, takie jak metale czy szkło. Przyjęcie na forum unijnym tzw. pakietu odpadowego (pakiet zmian prawnych w sześciu dyrektywach z zakresu gospodarki odpadami) będzie podstawą do realizacji tych celów w całej Europie. W dążeniu do budowy gospodarki o obiegu zamkniętym niezbędny jest także rozwój systemu selekcji i składowania odpadów, z których w przyszłości być może będzie możliwe odzyskanie surowców. 

Efektem realizacji PSP mają być m.in.:

 • wzrost bezpieczeństwa surowcowego,
 • rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność naszej gospodarki na rynkach światowych, rozwój społeczny i naukowo-techniczny,
 • stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców ze źródeł wtórnych),
 • większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityki Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych, których Polska jest sygnatariuszem (Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego, Komisja do spraw Granic Szelfu Kontynentalnego przy ONZ).

 

Projekt Polityki Surowcowej Państwa (2.34 MB)

Harmonogram konferencji konsultacyjnych projektu Polityki Surowcowej Państwa (111 KB)

Konsultacji w Łodzi odbędą się 11 kwietnia 2018 Filar 5. Uwarunkowania prawne polityki surowcowej 

 

Żródło: https://www.pgi.gov.pl/

Kontakt: psp@mos.gov.pl