Za nami konferencja „Praktyka raportowania niefinansowego". Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości”, która odbyła się 3 października 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju.

Znowelizowana ustawa o rachunkowości nakłada na duże podmioty obowiązek raportowania informacji niefinansowych po raz pierwszy za rok 2017. Celem konferencji było wyposażenie przedstawicieli firm objętych nowymi wymogami ustawy o rachunkowości w praktyczne wskazówki dot. procesu raportowania niefinansowego.

Podczas konferencji „Praktyka raportowanie niefinansowego. Jak wypełnić nowe wymogi ustawy o rachunkowości.” została także udostępniona zaktualizowana wersja Poradnika dla raportujących. Jest to bardzo pomocne narzędzie dla przedsiębiorstw przygotowujących się do raportowania niefinansowego. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem!

Podczas spotkania w którym uczestniczył reprezentant Izby Pan Konrad Nowakowski przedstawiono dużo praktycznych informacji i wskazówek. Wszystkie prezentacje są dostępne TUTAJ. Tam też będzie zamieszczona relacja filmowa, w której polecam wysłuchać interesujące dobrowolnych członków porozumień PIOIRO, dyskusje. Z uwagi na to iż spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego relacja filmowa bedzie wspanaiłą możliwością do dokładniejszego zapoznania się z poruszanymi zagadnieniami.

Standard GRI jest bardzo popularny ale nie jedynym który można wykorzystać. Przedsiębiorcy mogą wybrać według jakiego standardu będą składać sprawozdania. Zdecydowanym ułatwieniem w tym zakresie jest Poradnika dla raportujących. Znajdziemy tam szereg ważnych informacji w tym opis najważniejszych standardów raportowania aby dokonać wyboru w zgodzie z profilem swojej działalności i obraną strategią.