Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam  projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłaty recyklingowej za lekkie torby z tworzyw, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 18.10.2017. Zgłoszone uwagi pozwolą opracować stanowisko Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań co do treści Projektu.

Zgodnie z treścią projektu wysokość stawki opłaty recyklingowej wynosi 20 groszy za sztukę i jest zgodna z wcześniejszymi informacjami podawanymi przez stronę rządową co do jej wysokości.

Do pobrania:

pismo przewodnie - konsultacje.pdf

Projekt rozporządzenia .pdf

Ewentualne uwagi proszę przesłać na adres mailowy: konrad.nowakowski@pioiro.pl

 

 

z Poważaniem

Konrad Nowakowski

Prezes PIOIRO