Wsparcie Łódzkiego Rynku Pracy

Wsparcie Łódzkiego Rynku Pracy

Prawie 8,5 mln zł czeka na osoby chcące założyć swój biznes.

Porozumienia PIOIRO z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Porozumienia PIOIRO z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Dnia 9 lipca 2014 roku podpisano dobrowolne porozumienia zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a POLSKĄ IZBĄ ODZYSKU I RECYKLINGU OPAKOWAŃ z siedzibą w Łodzi przy ul. Zachodniej 70 w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz wielomateriałowych.