Skontaktuj się z nami

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Zachodnia 70
90-403 Łódź
Polska

Numer Rejestrowy do Bazy Danych o Odpadach

(BDO) – 000068333

 

Konrad Nowakowski

Konrad Nowakowski

Wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców.  W roku 2014 zainicjował założenie Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. W Zrzeszeniu pełni funkcję Prezesa. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds.  zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, projektowania systemów pakowania.

logo linkedinkonrad.nowakowski@pioiro.pl