Skontaktuj się z nami

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
Zachodnia 70
90-403 Łódź
Polska