SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW


Operacyjnie powiązane firmy wspierają odzysk, recykling i unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

W naszej ofercie znajdują się:

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań wielomateriałowych

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań po środkach niebezpiecznych

Fakultatywne przystąpienie do Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań
 

W celu zagwarantowania realizacji ustawowych obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych zapewniamy:

  • Uczestnictwo w porozumieniu z marszałkiem województwa
  • Możliwość przynależności do PIOIRO
  • Bezpieczną realizację obowiązków odzysku i recyklingu, w zgodzie z prawem
  • Zwolnienie z opłaty produktowej i przejęcie odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku
  • Realizację obowiązkowej sprawozdawczości w imieniu wprowadzającego
  • Transparentność działań
  • Przejrzystość stawek
  • Dokumentację KPO oraz DPR/EDPR/DPO/EDPO wystawianą na porozumienie
  • Gwarancję przejęcia odpowiedzialności z tytułu opłaty produktowej za zlecenie działań wykonawcom PIOIRO

Mapa przedstawia lokalizację wybranych Partnerów.