SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Z ZACHOWANIEM NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW


Operacyjnie powiązane firmy wspierają odzysk, recykling i unieszkodliwianie opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych.

W naszej ofercie znajdują się:

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań wielomateriałowych

Przystąpienie do Porozumienia w zakresie opakowań po środkach niebezpiecznych

Fakultatywne przystąpienie do Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

W celu zagwarantowania realizacji ustawowych obowiązków dotyczących opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych zapewniamy:

  • Uczestnictwo w porozumieniu z marszałkiem województwa
  • Możliwość przynależności do PIOIRO
  • Bezpieczną realizację obowiązków odzysku i recyklingu, w zgodzie z prawem
  • Zwolnienie z opłaty produktowej i przejęcie odpowiedzialności za niewykonanie obowiązku
  • Realizację obowiązkowej sprawozdawczości w imieniu wprowadzającego
  • Transparentność działań
  • Przejrzystość stawek
  • Dokumentację KPO oraz DPR/EDPR/DPO/EDPO wystawianą na porozumienie
  • Gwarancję przejęcia odpowiedzialności z tytułu opłaty produktowej za zlecenie działań wykonawcom PIOIRO
partnerzy PIOIRO na mapie Polski

Mapa przedstawia lokalizację wybranych Partnerów prowadzących czynności na rzecz PIOIRO.

Budujemy system na terenie całej Polski. Mapa prezentuje jedynie siedziby wiodocąych podmiotów realizujących działania na rzecz PIOIRO w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych oraz opakowań wielomateriałowych.

Zapraszamy wprowadzających jak również zbierających czy przetwarzających odpady do współpracy.